Huis kopen

in VvE

Meer informatie

Wat is een Vve? 

VvE staat voor ‘Vereniging van Eigenaren’. Indien u een appartement koopt, maakt u automatisch deel uit van de Vereniging van Eigenaren van het desbetreffende appartementencomplex. U vormt deze samen met de overige eigenaren en bent gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het appartementencomplex. Welk onderhoud benodigd is, volgt uit het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In de Algemene Ledenvergadering (ALV) besluit de VvE welk onderhoud zal worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de financiële reserves die voorhanden zijn en welke prioriteit bepaald onderhoud nodig heeft. Over het algemeen dient voor het nemen van een besluit minimaal tweederde van de VvE aanwezig te zijn bij de ALV en dient daarvan tweederde akkoord te gaan met een dergelijk voorstel.

Wetgeving VvE’s 

In 2018 is de “Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars” ingevoerd.  Deze wet is ingevoerd, zodat VvE’s gezonder financieel beleid voeren en het gebouw beter onderhouden wordt. Per 1 januari 2021 is het daarnaast verplicht voor VvE’s om hun reservefonds op orde te brengen om de noodzakelijke (onderhouds-) kosten te kunnen bekostigen.

Doel van de wetgeving

In Nederland bestaan ongeveer 121.000 VvE’s waarin zich in totaal ongeveer 1,2 miljoen woningen bevinden. Een kwart van de woningen in Nederland is appartement. Uit onderzoek is gebleken dat een derde van de VvE’s over……….

klik hier om meer te lezen

onvoldoende financiële reserves beschikt, waardoor het gebouw onvoldoende wordt onderhouden. Verder staan ook een groot aantal VvE’s niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel, beschikken zij niet over een MJOP en/of een reserve wat gelijk staat aan 0,5% van de herbouwwaarde en vindt er geen jaarlijkse ALV plaats. Dit soort VvE’s noemt men slapende VvE’s en deze VvE’s verkeren ook vaak in een verminderde conditionele staat. Omdat er onvoldoende financiële middelen zijn om het gebouw überhaupt te kunnen onderhouden, loopt ook het verduurzamen van deze gebouwen achter. 

Veranderingen sinds 2018

VvE’s zijn sinds 2018 verplicht om een reservefonds aan te houden die gelijk staat aan of 0,5% van de herbouwwaarde per jaar van het gebouw of de VvE moet reserveren conform wat in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) ………….

klik hier om meer te lezen

als prognose is opgegeven voor de te verwachten onderhoudskosten. Het is van belang dat u hier als koper op let, omdat u zo minder snel voor een onverwachte verhoging van de maandelijkse VvE-bijdrage of een eenmalige dotatie komt te staan. Daarnaast sluiten banken tegenwoordig alleen nog hypotheken af voor VvE’s indien de VvE voldoet aan de beschreven regelgeving.

Eisen aan het MJOP

Zijn er nog eisen aan het MJOP als op basis daarvan gereserveerd wordt?

Het MJOP moet opgesteld zijn conform de NEN2767 en dient een concrete kostenberekening te bevatten ………….

klik hier om meer te lezen

zodat het spaartempo daar op afgestemd kan worden en eigenaren niet voor onverwachte verhogingen van de VvE-bijdrage of een eenmalige dotatie komen te staan. 

Recent aangekocht

Dr Albert Schweitzerstraat 69

Haastrecht

Burgemeester Martenssingel 49

Gouda

Roompolderstraat 27

Gouda

Uwaankoopmakelaars

Wij zijn aangesloten bij:

4,9 ster bij google reviews

Uwaankoopmakelaars

Wij zijn aangesloten bij:

4,9 ster bij google reviews

Designed on Marss